Advanced Search
Welcome to Anuvada Sampada Repository

Items where Subject is "Psychology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to:
Number of items at this level: 43.

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ: ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-4. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-12. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಶಾಖೆಗಳು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-7. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ನೈದಾನಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-4. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ಔದ್ಯೋಗಿಕ - ಸಂಘಟನಾ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-4. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-3. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-4. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-3. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ಶಾರೀರಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-3. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ಬಳಕೆದಾರರ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-3. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ಸಮಾಜ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-3. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-5. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನಕ (ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್) ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-3. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-3. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-3. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ‌ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-2. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ಭಾರತೀಯ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ‌ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-9. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ಪರಿಸರ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-3. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-2. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-3. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ವ್ಯಕ್ತ್ಯತೀತ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-3. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದೀ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-3. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ಪರಾಮಾನಸ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-4. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-5. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಮ್ ಮ್ಯಾಕ್‌ಮಿಲಿಯನ್ ವುನ್ಡಟ್ (1832- 1920) ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಜನಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-2. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ವಿಲಿಯಂ ಜೇಮ್ಸ್ (1842-1910) ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ಐವಾನ್ ಪೆಟ್ರೋವಿಚ್ ಪಾವ್ಲಾವ್ (1849-1936) ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-2. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ (1856- 1939) ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ಆಲಫ್ರೆಡ್ ಬಿನೆ (1857- 1911) ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-2. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ಹ್ಯುಗೋ ಮುನ್ಸ್ಟರ್ಬರ್ಗ್ (1863-1916): ಆನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಜನಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-3. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ಲೈಟ್ನರ್ ವಿಟ್ಮರ್ (1867-1956): ನೈದಾನಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಜನಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-2. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ಆಲ್ಫರ್ಡ್ ಆಡ್ಲರ್ (1870-1937) ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-4. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ಕಾರ್ಲ್ ಗಸ್ತಾವ್ ಯೂಂಗ್ (1875-1961) ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-4. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ರಾಬರ್ಟ್ ಮೆರ್ನ್ಸ ಯೆರ್ಕಿಸ್ (1876-1956) ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-2. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ಜಾನ್ ಬ್ರೋಡಸ್ ವಾಟ್ಸನ್ (1878-1958) ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-4. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ಕೆರೆನ್ ಹಾರ್ನೈ (1885-1952) ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-2. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ಕರ್ಟ್ ಝಾಡೆಕ್ ಲೆವಿನ್ (1890-1947) ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-2. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ಹರ್ಬಟ್ “ಹ್ಯಾರಿ” ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಸಲ್ಲಿವನ್ (1892-1949) ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-4. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ಲೆವ್ ವೈಗೋಟ್ಸ್ಕಿ (1896-1934) ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-2. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ಶׅׅನ್ ವಿಲಿಯಂ ಫ್ರಿಟ್ಜ್ ಪಿಯಾಝೆ (1896-1980) ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-4. (Unpublished)

ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌, ಇಂದಿರಾ ಎರಿಕ್ ಸೆಲಿಗ್ಮನ್ ಫ್ರಾಂ (1900-1980) ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. pp. 1-3. (Unpublished)

This list was generated on Sat Sep 23 21:38:32 2023 UTC.